dijous, 21 de juny del 2018

Grup Unesco: On som i on volem anar?


GRUP UNESCO: ON SOM I ON VOLEM ANAR

Fa més de 5 anys vam elaborar un text de revisió crítica dels 20 anys que mai va transcendir més enllà del Grup UNESCO.

Potser avui és el moment de fer-ne un resum destacant-ne alguns del elements de reflexió i els reptes de futur del Grup UNESCO que vam recollir en aquell document:

1.  Caldrà continuar treballant adequadament per tal de mantenir un espai propi per a l’Educació per la Pau (EP) dins de l’escola a través de les Campanyes de cooperació, les Jornades Culturals, el Premi Drets Humans, el Dia de la Dona, etc.
2.      Pel que fa a les Campanyes UNESCO i Jornades Culturals  creiem que hem aconseguit tant un model estable per treballar l’EP a l’escola com un to adequat per fer-ho. En aquest sentit creiem que hem implementat amb l’alumnat un model de solidaritat crítica com a resposta a les injustícies. Volem que el nostre alumnat es pregunti, davant les situacions que plantegem en cada campanya, Per què passa això? (que s’interessin, doncs, per les causes de les injustícies, les desigualtats i la vida indigna). Entenem la solidaritat com un intercanvi bidireccional (un espai de trobada entre persones de diferents col·lectius, en el qual podem aprendre de les persones amb les quals col·laborem) i, sobretot, que la solidaritat té implicacions personals (canvis d’actitud respecte el consum, els diners, la reutilització, la reducció, el reciclatge i potser a vegades, pèrdua de privilegis o benestar personal a favor d’un benestar per tothom).
3.      En relació al Premi Drets Humans també es pot dir que hem aconseguit una forma de treball satisfactòria i un model d’acte de lliurament, també, adequat. En els darrers anys hem canviat l’horari i l’hem posat dins l’horari lectiu per donar-li més valor i fomentar la participació de l’alumnat.
4.      Pel que fa al currículum, caldrà continuar vetllant perquè sigui possible dur a terme el treball amb valors propi de les Escoles Associades de la UNESCO tot i els canvis de les lleis o les variacions dels plans anuals, tant en les matèries on el contingut ho fa més possible com en la resta, atenent sobretot a l’apartat de valors.
5.      Caldria, continuar animant la reflexió interna sobre els valors com a element comú a tota la comunitat educativa. Això a Infantil-Primària s’està fent en els grups de treball de les Jornades de Juny i a Secundària a través de l’Enquesta de Valors i la Tutoria de valors que vam engegar el curs passat.
6.      Recuperar el caràcter “integrador” que el Grup va tenir en els seus orígens. Durant aquests vint-i-cinc anys han aparegut a l’escola un seguit d’iniciatives des de les quals es treballen els valors (Agenda 21, Grup Competències Socials a Infantil-Primària, Músics Solidaris, TEI). Des del Grup UNESCO pensem que és important sumar esforços entre tots els grups que actuem en el mateix sentit i, per això, animem la Direcció de l’Escola perquè estableixi lligams i coordini aquests grups.
7.      El mateix pot dir-se sobre la necessitat de coordinar la tasca en valors que duen a terme les diferents entitats que formen la Fundació Cultural Hostafrancs (Escola, CMX, Ateneu, BAM, Instal·lacions Esportives, Barcino Oriens, Orfeó Atlàntida, Escola d’acollida de persones immigrants de l’Ateneu Montserrat).  Des del Grup UNESCO pensem que caldria que la Direcció de la Fundació possibilités la trobada i la cooperació en la tasca de valors entre les diverses entitats. Un primer pas seria estar informats de les activitats que tothom du a terme.
8.      No perdre contacte amb els referents externs, sobretot el PEA i la XEAUC, que ens ha proporcionat múltiples idees i contactes personals; però tampoc perdre’l amb aquelles ONG i associacions amb les quals hem treballat en els anys anteriors, i que ens han ajudat a consolidar l’EP dins de l’escola. Alhora veure com no desvincular-nos de xarxes que aglutinen l’EP al nostre entorn: Intermón-Oxfam, Senderi, Edualter, Xarxa educativa en suport de les persones refugiades, Fundipau.
9.      Continuar participant, dins de les nostres possibilitats, en les crides a l’acció que ens vinguin des de l’exterior: un exemple d’això seria la nostra participació en els actes de la Xarxa educativa en suport de les persones refugiades de Sants Montjuïc.
10.  Hauríem de continuar potenciant les relacions amb els mitjans de comunicació del barri o locals. Això, a més, ens permetria tenir una més gran incidència en el barri. En els darrers anys hem fet actes fora de l’escola com la cadena humana fins a Canpedró, manifest Dia de les Persones migrants a la Plaça Joan Pelegrí, ...
11.  A més de tot l’anterior, és convenient fer una feina de conservació i classificació de la documentació escrita i audiovisual que produïm (fotografies, vídeos, etc.). En els darrers anys el blog ha estat com el nostre diari personal on va quedant tot el que anem fent.
12.  Caldrà, també, tenir cura de nosaltres mateixes, les persones que formem part del Grup, per no cremar-nos en la feina quotidiana i per saber mantenir el bon humor, a més de l’esperit crític. A vegades tenim la sensació que som “4 gats” però això no ens ha de desanimar per continuar endavant.
13.  Ser conscients que la base de l’activitat del Grup és la feina voluntària, i que, per tant, continua sent necessari  prioritzar accions i tasques.
14.   Finalment, seria bo que els Claustres, dels quals el Grup UNESCO no és altra cosa que una comissió permanent, responguessin si es compleix, o fins a quin punt es compleix, allò que se’ls va plantejar l’abril de 1992 en el Document on es proposava que ens féssim Escola Associada a la UNESCO: “l’objectiu final seria que tota l’Escola s’orientés vers els objectius abans esmentats (pau, drets humans, medi ambient, interculturalitat i cooperació pel desenvolupament)”.

Per acabar,  creiem que és molt important que si volem un alumnat que sigui solidari, defensi les injustícies i sigui crític amb la societat que ens envolta cal que el professorat i tots els membres de la comunitat educativa fem el mateix, cal donar exemple amb el nostre dia a dia i no tenir por de posicionar-nos perquè com diu Paulo Freire: " Tot projecte pedagògic és polític i es troba amarat d'ideologia.....La discussió fonamental és política." 

Finalment agrair-vos a tots i a totes la vostra col·laboració en aquest darrers 25 anys i esperem que en puguem celebrar 25 més o més!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada