divendres, 31 de maig del 2013

XVIII AUDIÈNCIA PÚBLICA: “LA CIUTAT DIGITAL”


Com cada curs escolar, i des de la primera edició de l’Audiència Pública de Barcelona, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’escola Joan Pelegrí de la Fundació Cultural Hostafrancs, en representació del districte de Sants-Monjuïc, hem participat en la 18a Audiència Pública per a nois i noies de Barcelona que, en l’edició d’enguany, portava per títol: “La ciutat digital. Les tecnologies al servei de les persones”.L’Audiència Pública regula la participació de la ciutadania en la gestió de la ciutat mitjançant la realització de propostes a l’administració municipal. Creiem que el fet de fer-nos partícips, als més joves, en la realització de propostes representa una eina útil en l’educació dels nois i noies per a la ciutadania, creant espais de trobada, de debat, de discussió, de consens. A més, representa una passa endavant en la recerca d’una democràcia més participativa, una democràcia real de la qual tots formem part.

La temàtica de “la ciutat digital” ens ha semblat d’allò més engrescadora i interessant donat que ens ha permès aprofundir en el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació i en els serveis i aplicacions que se’n deriven, de manera que ha estat entretingut i amè.

La Smart City o Ciutat Intel·ligent és aquella ciutat que utilitza les tecnologies de la informació i les comunicacions per fer que les seves infraestructures i els seus serveis públics siguin més eficients i interactius amb els ciutadans. Una ciutat es considera com a "intel·ligent" quan les seves inversions en capital humà i social i en infraestructures de comunicació fomenten un desenvolupament econòmic sostenible i una bona gestió dels recursos naturals, millorant així la qualitat de vida dels ciutadans.

 La XVIII audiència pública té com a objectius principals que els infants i joves:

- Coneguin les funcionalitats d'Internet i de les xarxes socials virtuals, així com les tendències que marcaran el futur a la nostra ciutat.

- Reflexionin sobre el món de les aplicacions i dispositius mòbils.

- S'adonin de les possibilitats i usos quotidians i educatius dels videojocs.

-Comprenguin què implica la implantació de la ciutat digital a Barcelona i de les tecnologies al servei d'una Smart City sostenible.

- Reflexionin i debatin sobre els usos responsables de les tecnologies digitals.

- Participin, de forma activa, en fer propostes a la ciutadania i a l'Ajuntament de la ciutat.

 En quant a la metodologia de treball, com cada any, vam iniciar la singladura en un acte lúdic de sensibilització en vers el tema a treballar mitjançant la ja habitual Gimcana que va transcórrer per diferents espais del Districte 22@. Seguidament unes paraules de salutació institucional i benvinguda per part de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona per acabar l’acte de presentació amb una acció simbòlica d’inici de la XVIII Audiència Pública que va consistir en la simulació, mitjançant un gran mosaic, de la posada en marxa accionant el símbol de “Play”.

Durant els mesos posteriors, el treball es va traslladar als centres escolars, en els quals vam realitzar diferents activitats que propiciaren la discussió i, finalment, vam elaborar un seguit de conclusions sobre els temes tractats, que van ser Internet i les Xarxes Socials, els Dispositius Mòbils i finalment Barcelona: la ciutat digital.

A l’escola Joan Pelegrí, el professorat responsable de les activitats penjava els materials didàctics i una sèrie d’enllaços i recursos al Campus Virtual de l’escola per tal que tot l’alumnat participant hi poguéssim accedir. Un cop a classe treballàvem aquests materials, amb visionat de vídeos, diferents dinàmiques i debats en els quals cadascun de nosaltres exposàvem el nostre punt de vista amb l’objectiu d’aconseguir una mirada crítica sobre el tema tractat que ens permetés construir la nostra pròpia opinió i poder-la argumentar. El professorat recollia totes aquestes opinions en forma de propostes de manera retroactiva a través del Campus Virtual i un secretari s’encarregava de recollir i seleccionar les propostes del nostre grup per portar-les a la trobada amb la resta d’escoles.

Cada àmbit de treball acabava amb una trobada intercentres on exposàvem les conclusions a les quals havíem arribat en cada centre escolar i es propiciava el debat mitjançant activitats dinamitzadores per elaborar, posteriorment, les conclusions que formarien part del manifest final.

 Un cop realitzades les tres trobades intercentres, es va constituir una comissió encarregada de debatre i consensuar el redactat del manifest.

 El passat mes d'abril, alumnes de 19 escoles de Barcelona vam presentar el manifest: "La ciutat digital. Les noves tecnologies al servei de les persones" a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc. A l'acte hi han assistit: Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc;Gerard Ardanuy, regidor d'Educació i Universitats; Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme; Helena Caro, responsable de l'Aplicatiu del Registre Municipal i Eduard Martín, Director d'Innovació de l'Institut Municipal d'Informàtica. Durant l'acte, dos companys de l'escola, la Júlia Deulofeu i l'Oriol Marco han estat els encarregats d'adreçar unes paraules als assistents. La Marina Cardona, també alumna de l'escola, ha estat l'encarregada de fer l'entrega simbòlica del manifest al regidor. El següent pas, ha consistit en la petició de la celebració d’una Audiència Pública a través d’una sol·licitud al Registre Municipal mitjançant una instància i el lliurament del manifest a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.L’acte central ha consistit en la celebració de l’Audiència Pública 2013, el passat dimecres 29 de maig, a l’emblemàtic Saló de Cent del consistori municipal, on l’alcalde de la ciutat, en Xavier Trias, acompanyat d’alguns regidors i regidores, han rebut una representació dels nois i noies dels centres i institucions que hem participat en tot el procés. Durant l'acte, s'ha procedit a la lectura del manifest i, posteriroment, hem formulat preguntes a l'alcalde i regidors i expectants, hem rebut resposta per part del consistori a alguns dels aspectes plantejats. En Pol Badia, alumne de l'escola, ha estat l'encarregat d'adreçar una de les preguntes a en Gerard Ardanuy, regidor d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona

Per acabar, un cop exposades les conclusions als nostres companys i companyes, procedirem a valorar els resultats de l’Audiència Pública d’aquest any per tal d’elaborar una memòria i poder fer de manera efectiva un seguiment de les propostes que hem realitzat. Aquest any es farà una festa de cloenda per posar punt i final al projecte de l’Audiència Pública de forma lúdica i conjunta amb tots els nois i noies que han participat durant el curs. Serà en format “concurs de televisió” on es faran preguntes sobre el material treballat i altres temes relacionats amb l’audiència i es durà a terme el dia 11 de juny a l’Espai Jove La Fontana.L'Alumnat de 3r D i 4t C d'ESO