dilluns, 1 de juliol del 2013

Posicionament de la Xarxa d'Escoles Associades a LA UNESCO a Catalunya davant la LOMCE.

Posicionament de la Xarxa d'Escoles Associades a LA UNESCO a Catalunya davant la LOMCE.


Des de la seva fundació el 1953, el Pla d’escoles associades de la UNESCO ha incidit en els valors que aquest organisme protegeix i potencia. Mitjançant l’educació i l’ensenyament, hem treballat per tal que el nostre alumnat, sigui quina sigui la seva edat, faci seus els principis de la Pau, la Llibertat,  l’Equitat i la Convivència. La UNESCO – tal com va fer Nacions Unides - ha defensat sempre la identitat dels diferents pobles que viuen en el nostre Planeta. Per això en el preàmbul de llurs constitucions trobem “Nosaltres, els pobles ...”. I, per descomptat, un dels trets identitaris més significatius dels pobles i de les cultures: les llengües.

El ministre d’Educació de l’Estat espanyol  pretén amb la seva nova llei (la LOMCE) mutilar i acabar amb aquests fonaments. Relega la llengua de les comunitats autònomes de l’Estat a matèries optatives. En el nostre cas, el català passaria a ser la tercera llengua darrera del castellà i l’anglès. És així com l’actual govern de l’Estat espanyol  treballa per la desaparició d’una llengua i d’una identitat que ens pertany. I que els pertany  si de debò fessin seus els principis de la Carta de les llengües minoritàries europees que el Govern espanyol va signar el 2002.
Això si entenem la llengua com un element patrimonial. Si ho enfoquem des del punt de vista social, l’ensenyament en català ha estat un important element de cohesió social. Una eina bàsica per establir les regles de convivència des de l’equitat.
Per altra banda, quan nosaltres posem l’accent sobre la Igualtat, ells el posen en l’adoctrinament i la uniformitat de pensament. Si nosaltres eduquem per a la Llibertat, marginen  matèries com la filosofia, que no serà obligatòria,  per tal d’eliminar qualsevol visió crítica del món i així poder anul·lar la nostra capacitat de tria. Proposen, també, en aquesta llei retrògrada, conceptes ja superats en el temps com les "revàlides", per no parlar d’allò que tant li agrada al Sr. Wert com és la separació d’alumnes per raó de sexe.

En definitiva, la nostra xarxa, la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO de Catalunya (XEAUC), s’oposa frontalment al nou projecte de llei educativa i manifesta el seu desig que sigui derogada o, si més no, revisada en profunditat.


                                                                       Barcelona, 20 de juny de 2013


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada